+355 4 22 29 765 info@insq.gov.al

Regjistri i Inspektorëve të Zyrës për Mbrojtjen nga Rrezatimet

Nr.Emër Mbiemër PozicioniQarkuNUI
1Ida MurajInspektorQendër0900010001
2MirelaShijakuInspektorQendër0900010002
3LedianaTabaku (Abazi)InspektorQendër0900010003
4AdelinaSubashiInspektorQendër0900010004
5Vjolanda GjinoInspektorQendër0900010005
6EsmeraldaFeroInspektorQendër0900010006
7DhimiterGjikaInspektorQendër0900010007
8SulejmanXhetaniInspektorQendër0900010008
9ShejnaMitkuInspektorQendër0900010009
10HermesPlakuInspektorQendër0900010010