+355 4 22 29 765 info@insq.gov.al

Rregjistri i Kërkesave dhe Përgjigjeve

Nr.Data e regjistrimit të kërkesësObjektiData e kthimit të përgjigjesStatusi i kërkesës Tarifa
129.06.2017Kërkesë për informacion për ISHSH nga Klodi Spahiu07.07.2017PërfunduarNuk aplikohet
226.07.2017Kërkesë për informacion për ISHMP nga Dritan Dema02.03.2018PërfunduarNuk aplikohet
305.04.2018Kërkesë për informacion për ISHMPU nga Z. Xhemal Xherri10.04.2018PërfunduarNuk aplikohet
517.05.2018Kërkesë për informacion për ISHPSHSH nga Z. Sami Curri01.06.2018PërfunduarNuk aplikohet
621.11.2018Kërkesë për informacion për ISHMPUnga Z. Arjana Hoxha22.11.2018PërfunduarNuk aplikohet
716.5.2018Kërkesë për informacion për ISHMPU nga Z. Edmond Hoxhaj25.05.2018PërfunduarNuk aplikohet
813.2.2019Kërkesë për informacion për ISHPSHSH nga Z. Feksor Shkurti18.02.2019PërfunduarNuk aplikohet
908.05.2019Kërkesë për informacion për ISHSH nga Merxhan Daci08.05.2019PërfunduarNuk aplikohet