+355 4 22 29 765 info@insq.gov.al

Rregjistri i Kërkesave dhe Përgjigjeve

Nr.Data e regjistrimit të kërkesës ObjektiData e kthimit të përgjigjesStatusi i kërkesës Tarifa
1.29.06.2017Kërkesë për informacion për ISHSH nga Klodi Spahiu07.07.2017PërfunduarNuk aplikohet
2.26.07.2017Kërkesë për informacion për ISHMP nga Dritan Dema02.03.2018PërfunduarNuk aplikohet
3.05.04.2018Kërkesë për informacion për ISHMPU nga Z. Xhemal Xherri10.04.2018PërfunduarNuk aplikohet
5.17.05.2018Kërkesë për informacion për ISHPSHSH nga Z. Sami Curri01.06.2018PërfunduarNuk aplikohet
6.18.05.20181Kërkesë për informacion për ISHMPU nga Z. Edmond HoxhajPa PërfunduarNuk aplikohet