+355 4 22 29 765 info@insq.gov.al

Regjistri Inspektorëeve të Autoritetit Kombëtar për Sigurinë dhe Emergjencat në Miniera

Nr.Emër Mbiemër PozicioniQarkuNUI
1Alfred KaloDrejtor InspektimitQendër1000010001
2Hamit ÇotaP/Sektori Kontrolli teknik në MinieraQendër1000010002
3Lavdim DajaInspektor Kontrollit Teknik në Miniera, Fabrika Pasurimi dhe Impiantet e Përpunimit të MineraleveQendër1000010003
4Brunilda IsufajInspektor Kontrollit Teknik në Miniera, Fabrika Pasurimi dhe Impiantet e Përpunimit të MineraleveQendër1000010004
5Imer SinaInspektor Kontrollit Teknik në Miniera, Fabrika Pasurimi dhe Impiantet e Përpunimit të MineraleveQendër1000010005
6Xhelal DaltiInspektor Kontrollit Teknik në Miniera, Fabrika Pasurimi dhe Impiantet e Përpunimit të MineraleveQendër1000010006
7Ndue GjonajInspektor Kontrollit Teknik në Miniera, Fabrika Pasurimi dhe Impiantet e Përpunimit të MineraleveQendër1000010008
8Artan SaliuInspektor Kontrollit Teknik në Miniera, Fabrika Pasurimi dhe Impiantet e Përpunimit të MineraleveQendër1000010009
9Pandi RistoInspektor Kontrollit Teknik të Përdorimit Civil të Lëndës PlasëseQendër1000010010
10Ahmet BeqiriInspektor Kontrollit Teknik të Përdorimit Civil të Lëndës PlasëseQendër1000010011
11Jordan MaçolliP/Sektori, Inspektor Ajrimi dhe MonitorimiQendër1000010012
12Mitat LameInspektor i Transportit Nëntokësor dhe Impianteve Energo-MekanikeQendër1000010013