+355 4 22 29 765 info@insq.gov.al

Regjistri i Prokurimeve Publike 2017

Nr.Objekti i prokurimeveFondi limit i pergjithshem me TVSHFondi limit i pergjithshem me TVSHKoha e realizimitMenyra e prokurimitBurimi i fondeve
PararashikimiRealizimi
1Mirëmbajtje i portalit e-inspection 94500002362500cdo muajKontrata nr.130/1 date 30.07.2012 , zbatimi I saj nga janar 2014 deri me janar 2018Buxheti i shtetit
2Rikonstruksion zyrash69540000ne procestender i hapurBuxheti i shtetit
3Sistemimi dhe Rehabilitimi I Gjelberimit ne ambjentet e IQ900000753553shkurt 2017Shtese Kontrate Nr.98/6 Prot.dt. 21.02.2017Buxheti i shtetit
4Integrimi i të gjithë inspektorateve vendore tek sistemi “e-Inspektimi”72000000kerkese per propozimBuxheti i shtetit
5Blerje pajisje50000001361988mars 2017Prokurim me vlere te vogelBuxheti i shtetit
6Mobilim zyre (Pajisje)40000003170220prill 2017kerkese per propozimBuxheti i shtetit
7Blerje automjeti per Inspektoratin Qendror17000000ne proceskerkese per propozim(nga min brendshme)Buxheti i shtetit
8Projekt-ide per godinen e re te Inspektoratit Qendror dhe Inspektorateve Shteterore1050000015161817gusht 2017tender i hapurBuxheti i shtetit
Total 2316100400022810078