+355 4 22 29 765 info@insq.gov.al

Sot, më datë 10 Janar 2018, në ambientet e Ministrisë së Drejtësisë, ku ka qenë i ftuar Inspektorati Qendror, u zhvillua takimi i 4-t i Komitetit Drejtues të Projektit të Binjakëzimit të financuar nga BE-ja “Mbështetje për formulimin, bashkërendimin dhe zbatimin e politikave anti-korrupsion”, të kryesuar nga Zëvendësministre Znj. Teuta Vodo dhe më pjesëmarrjen e Znj. Vilma Petro, Këshilltar i Ministrit të Drejtësisë, Z. Pirro Vengu, Drejtoria e Antikorrupsionit në Kryeministri, dhe Komitetit Drejtues të Projektit Z. Helmut Weichhart, Z. Peter Weis, Z. Detlef Kreutzer, Znj. Lena Anderson dhe Z. Johannes Windisch.
Në këtë takim, Z. Shkëlqim HAJDARI, prezantoi gjendjen dhe sfidat që i është dashur të menaxhojë sapo morri detyrën si Inspektor i Përgjithshëm, si dhe arritjet e Inspektoratit Qendror kohë pas kohe duke formalizuar inspektimet me dokumente standarde, listë verifikimi, të pajisur me kartën e inspektorit, online dhe me bazë risku, duke e kthyer tashmë në një proces të rregullt administrativo ligjor.

Duke marrë parasysh objektivat kryesore të Inspektoratit Qendror, në shmangien e korrupsionit, klientelizmit dhe praktikat abuzive ndaj biznesit, Z. Hajdari shpalosi dy projekte të cilat do të godasin abuzivizmin e trupave jo profesionalë të inspektimit apo edhe korrupsionin nga biznese jo të ndershme:
Projekti i Sistemit Elektronik për Inspektimet online, me regjistrim të plotë të procesit inspektues (audio, data, video). Ky projekt përfshin pajisjen e inspektorëve me Tableta e Printer Termik, e cila synon që të arrihet performancë më e rritur dhe transparencë e fleksibilitet në punën e inspektorëve; Regjistrimi dhe ruajtja e të dhënave të të gjithë procesit inspektues do të realizohet në audio & video deri kur vendimi administrativ do të marrë formën e prerë; Do të bëhet e mundur identifikimi i pozicionimit gjeografik të të gjithë procesit inspektues në vendin ku subjekti e zhvillon aktivitetin dhe jo nga zyrat e inspektorëve
Projekti i godinës së re multifunksionale për grupimin e inspektorateve shtetërore, i cili do të ofrojë: përmirësimin e efektivitetit dhe përgjegjshmërisë së veprimtarisë së inspektimit duke ofruar për biznesin dhe qytetaret shërbim sipas standardeve Evropiane; grupimin e inspektorateve shtetërore duke rritur bashkëpunimin e të gjitha trupave inspektuese dhe realizimin e inspektimeve të përbashkëta me kosto sa më të ulët administrative; pajisje me mjete më cilësore transporti si dhe elektronike për ekipet inspektuese; efiçencë dhe përgjegjshmëri në reagimin ndaj kërkesave/ankesave të qytetarëve/bizneseve etj.

Këto projekte gjetën mbështetjen e plotë nga përfaqësuesit e Qeverisë Shqiptare dhe anëtarët përfaqësues të Bashkimit Europian në këtë takim.

Share This