Prezantimi i hapave për reformimin dhe ristrukturimin ligjor të Inspektorateve Shtetërore dhe Agjencive me funksione inspektuese për luftimin e korrupsionit e reduktimin e kostove ndaj biznesit.

Sot më datën 17 Tetor 2017, në orën 14:00 në ambientet e Inspektoratit Qendror u zhvillua një takim i Zëvendëskryeministres Znj. Senida MESI dhe Inspektorit të Përgjithshëm Z. Shkëlqim Hajdari me Kryeinspektoret e të gjitha Inspektorateve Shtetërore.

Inspektorati Qendror ka bërë të mundur pajisjen me laptop e printer portabël si dhe me lidhjen Internet (përmes pajisjes USB Modem) për të gjitha grupet e inspektimeve të Inspektorateve Shtetërore. Inspektimet online me dokumenta e lista verifikimi të standardizuara duke përdorur sistemin elektronik janë kërkuar të kryhen online në të gjithë vendin duke filluar nga muaji Korrik 2017. Aktualisht vetëm Inspektorati Shtetëror Shëndetësor, Drejtoria Rajonale e Tiranës ka kryer e po kryen në vazhdimësi inspektime online.

Në fjalën e saj Znj. Senida MESI, pasi bëri një prezantim të shkurtër për reformimin e inspektorateve shtetërore e agjencive me funksione inspektuese, shprehu vlerësimin e mbështetjen e saj për kryerjen e inspektimeve të formalizuara duke rritur transparencën e ulur kostot ndaj biznesit. Reformimi i Inspektorateve Shtetërore dhe Agjencive të tjera që kryejnë inspektime janë prioritet i qeverisë shqiptare. Reforma synon që t’i organizojë Inspektoratet Shtetërore mbi bazë objekti e qëllimi të përbashkët me qëllim shmangien e inspektimeve të njëjta nga Inspektorate të ndryshme siç ka ndodhur.  Qeveria është e vendosur theksoi Zv. Kryeministrja, për formalizimin e ekonomisë dhe rritjen e transparencës së punës së Inspektorateve Shtetërore në zbatim të ligjit. Duhen minimizuar e bërë zero fenomenet e gjobvënies apo sjelljeve abuzive të trupave të inspektimit. Duhen minimizuar inspektimet e programuara, ato të kryhen vetëm mbi bazën e analizës së riskut dhe për raste të pashmangëshme. Inspektimet rastësore duhen bërë vetëm në koordinim e bashkëpunim më Inspektoratin Qëndror, sipas dokumenteve standarde e listave të verifikimit. Për më tepër Znj. Mesi e vuri theksin tek transformimi i Inspektorateve në trupa profesionistësh dhe me sistem karriere.

Në fjalën e tij Inspektori i Përgjithshëm bëri një paraqitje të sintetizuar të punës e përpjekjeve gjatë vitit të fundit, në bashkëpunim me bizneset e dhomat e biznesit, vendase e të huaja për standardizimin e inspektimeve me lista verifikimi e dokumente të publikuara në faqen e internetit dhe të njohura për bizneset. Inspektori i Përgjithshëm, theksoi se inspektimet online janë zgjidhja shëruese për korrupsionin e klientelizmit në fushën e inspektimeve.

Vetëm inspektimet e formalizuara me dokumenta standarde, e lista verifikimi transparente, të realizuara përmes sistemit elektronik për inspektimet do të kryhen nga inspektorët e inspektorateve shtetërore në të gjithë vendin. Kjo është rruga e vetme e standardeve që kërkon Bashkimi Europian dhe që shnang korrupsionin, rrit transparencën dhe mbështet biznesin e ndershëm dhe lufton informalitetin. Ristrukturimi do të mbështetet duke marrë eksperincën dhe asistencën e vendeve më të zhvilluara të BE-së në fushën e Inspektimeve.

Roli i inspektorëve shtetëror do të fokusohet më shumë në këshillime e udhëzime për biznesin, se sa sanksione e devijime nga zbatimi i ligjit.

Të gjitha Inspektorët e Inspektorateve Shtetërore, sipas shembullit më të mirë të Inspektoratit Shtetëror Shëndetësor Rajonal të Tiranës, do të kryejnë vetëm inspektime online, si një proces i rregullt ligjor e administrativ.

Inspektorati Qendror

Bashkëngjitur gjeni Vendimin Nr. 1 të dates 12.10.2017, të Komitetit Drejtues të Ristrukturimit të Institucioneve të Varësisë

Takimet 6 Tetor

Inspektori i Pergjithshem Z. Shkelqim Hajdari, ne Paris, nenshkruan Marreveshjen per fillimin e bashkëpunimit me Z. Michel Rouzeau, Inspektor i Përgjithshëm i Administratës në Francë – IGA
Në kuadër të bashkëpunimit disa mujor midis Inspektorattit Qendror të Republikës së Shqipërisë dhe Inspektoratit të Përgjithshëm të Administratës së Francës, me ftesë të Inspektorit të Përgjithshëm të Administratës së Francës Z. Michel Rouzeau, prej disa ditësh po kryn një vizitë në Francë Z. Shkëlqim Hajdari, Inspektori i Përgjithshëm i Inspektoraratit Qendror.
Qëllimi i kësaj vizite, është njohja nga afër e organizimit dhe e funksionimit të Inspektoratit të Përgjithshëm të Administratës Franceze – IGA, organizimi dhe funksionimi i Inspektorateve Teknike, Shtetërore Franceze, si dhe mënyra e ndërveprimit të Inspektoratit Qendror Francez me Inspektoratet e tjera.
Fillimisht, u zhvilluan takime njohëse e prezantuese në Shkollën Franceze të Administratës – ENA, me Drejtorin e Shkollës Z. Patrick Gerard, si dhe me Z. Peirre Thenard, Drejtor i Mardhënieve me Jashtë të ENA-s.
Po kështu, u zhvilluan takime me Sekretarin e Përgjithshëm të Ministrisë së Ekonomisë Z. Bruno Verlon, i cili prezantoi në mënyrë te detajuar organizimin e Inspektorateve shtetërore.
U zhvilluan takime në Inspektoratin e Punës, me Z. Laurent Vilboeuf, Inspektoratin e Përgjithshëm të Ceshtjeve Sociale, Znj. Nathalie Destais, Inspektoratin e Doganave, Z. Francois Richard, Inspektoratin e Konkurrencës Mbrojtjes së Konsumatorit, (Z. Philippe Sage Vellier), Inspektoratin e Ushqimit Z. Alain Moulinner, me Drejtorin e Drejtorisë së Antikorrupsionit të Republikës së Francës Z. Charles Duchaine etj.
Në datën 6 Tetor u u zhvillua një takim i gjatë pune dy-palësh midis Inspektorit të Përgjithshëm të Inspektoratit Qendror dhe Inspektorit të Përgjithshëm të Administratës së Francës. Inspektori i Përgjithshëm i IGA, Z. Michel Rouzeau shprehu vlerësimin e tij për kryerjen online të inspektimeve me dokumente standarde e lista verfikimi të unifikuara nga ana e Inspektoratit Qendror të Shqipërisë, duke theksuar se mbështetja ligjore e proceduriale e kësaj mënyre inspektimi nga ana e IGA do ta ktheje sistemin e inspektimeve në Shqipëri model, për të gjitha vendet e Ballkanit Përendimor. Në përfundim të takimit drejtuesit e këtyre dy institucioneve ranë dakort për fillimin e një bashkëpunimi afatgjatë, për marrjen dhe implementimin e përvojës Franceze në fushën e Inspektimeve në Republikën e Shqipërisë, sipas standardeve e kërkesave të legjislacionit të Bashkimit Europian. Fushat kryesore te ketij bashkepunimi do te jene:
1. Hartimin e akteve ligjore dhe nënligjore, te nevojshme për zbatimin e versionit të ri të ligjit të lartpërmendur, në përputhje me legjislacionin acquis Europian;
2. Evoluimi i statusit të inspektorit, procedurat e rekrutimit dhe administrimit të tyre, si dhe çështjet lidhur me pagat;
3. Trajnimi i stafit të inspektimit me praktikat e bashkepunimit te tyre me biznesin, të zbatuara nga IGA;
4. Mbajtja e kontakteve të krerëve të Inspektorateve Shtetërore me korrespondentët e tyre teknik në Francë.
Të dy Inspektorët e Përgjithshëm nënshkruan marrëveshjen, për fillimin e bashkëpunimit duke përcaktuar fushat konkrete ku do të bashkëpunohet për reformimin strukturor dhe ligjor të Inspektorateve Shtetërore të Republikës së Shqipërisë. Finalizimi i këtij bashkëpunimi do të realizohet me vizitën e Inspektorit të Përgjithshëm të Administratës së Francës në Tirane. Z. Michel Rouzeau.

SHKARKO MATERIALIN KËTU

Takim i Inspektorit të Përgjithshëm me Profesor e Ekspertë të shquar të fushave të tyre të ekspertizës

Në takimin e sotëm të zhvilluar në ambientet e Inspektoratit Qendror me Profesor e ekspertë të fushave të ndryshme, objekte të inspektimit, me temë reformimin e sistemit të inspektimeve në Republikën e Shqipërisë, fillimisht të pranishmëve ju urua mirë se ardhja dhe u shpreh vlerësimi për angazhimin e tyre në interes të publikut dhe formalizimit të ekonomisë.

Në fjalën e tij Inspektori i Përgjithshëm bëri një përmbledhje të arritjeve e sfidave për reformimin e inspektimeve në Shqipëri, për rritjen e efektivitetit e transparencës të trupave inspektuese goditjen e korrupsionit duke ulur barrën e biznesit për formalizimin e ekonomisë e përmirësimin e klimës së biznesit (fjala e plotë e Inspektorit të Përgjithshëm në linkun e mëposhtëm).

Fjala e plotë e Inspektorit të Përgjithshëm, Shkëlqim Hajdari

Në fjalën e tij Këshilltari i Kryeministrit për Sigurinë Kombëtare Z. Sandër Lleshi, theksoi nevojën e reformimit të sistemit të inspektimeve në Republikën e Shqipërisë nga dy këndvështrime: Reforma në strukturë dhe reforma në procedurë.

Në fjalën e tij ekspertët e konsulentët që kanë hartuar ligjin ekzistues “Për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë”, ligji 10433, Z, Artan Hoxha, Z, Jordan Daci, dhe Z. Zhani Shapo sollën në vëmendje të të pranishmëve parimet e mëshiruara në ligjin për inspektimet, si dhe u shprehën pozitivisht për nevojën e përmirësimeve e ndryshimeve ligjore.

Në fjalën e tij Z. Alban Zusi, President i Qendrës Shqipëtare të eksporteve shprehu entuziazmin e tij dhe të bizneseve që ai përfaqëson, si dhe shprehu mbështetjen e plotë për reformimin e sistemit të inspektimeve. Më poshtë lutem gjeni linkun me fjalën e plotë të Z. Zusi.

Mendime për draft ligjin 10 433 “Për inspektimin në RSH”, nga Qendra e Eksporteve Shqipëtare

Në fjalën e tij Z Arjan Jaupllari u shpreh për reformimin e sistemit të inspektimeve, dhe krijimin e Komisionit të Apelimit pranë Inspektoratit Qendror. Ai po ashtu u shpreh për nevojën e thithjes së investimeve për krijimin e laboratorëve private të certifikuara e të akredituara. Nga ana e tij u shpreh vlerësim për mundësimin e një objekti multifunksional në truallin aktual të Inspektoratit Qendror, ndërtesë në të cilën të vendosen të gjitha Inspektoratet Shtetërore, si dhe ato Inspektorate që kanë Drejtori Qendrore për Tiranën.

Profesor Rexhep Uka duke shprehur vlerësim për ndryshimin e imazhit te Inspektoratit Qendror, si Institucion bërthamë rregullatore për të gjitha Inspektoratet Shtetërore e ato të Qeverisjes vendore, duhet të përshtat ligjet e praktikat më të mira në fushën e inspektimeve me kritere të matshme për kontrollin e subjekteve dhe me tregues konkret për matjen e performancës së Inspektorëve Shtetërorë.

Z. Arben Shkodra si përfaqësues i unionit të prodhuesve theksoi se biznesi e ka pritur shumë mirë kryerjen e inspektimeve online me dokumente standarde e lista verifikimi të implementuara në sistemin elektronik për Inspektimet Online. Biznesi theksoi ai mbështet çdo përpjekje të reformimit të sistemit të inspektimeve që ka për synim rritjen e transparencës dhe uljen e barrës së biznesit. Biznesi i ndershëm shtoi ai, kërkon rregulla të qarta, e transparente, të unifikuara për të gjithë.

Gjithashtu, në takimin e sotëm shprehën mendimin e pozicionin e tyre si ekspertë te fushave përkatëse edhe Znj. Frosina Gjino, për Punën dhe Sigurinë në Punë; Z. Roland Kristo si ekspert për peshkimin, Z. Vladimir Pasku për fushën e arsimit, Z. Vullnet Haka si biznesmen, Z. Bardhyl Balteza, biznesmen, Z. Arsen Proko si shkencëtar për pyjet, përfaqësues të Biznes Albania, si dhe të Shoqatës së Transportit ndër urban e ndërkombëtar, Z. Kujtim Harshova. Nga ana e Z. Romeo Sherko si biznesmen dhe ekspert I sistemit elektronik për inspektimet online pasi u shpreh vlerësimi I tij për reformimin e sistemit të inspektimeve theksoi nevojën e parashikimit të fondeve të duhura jo vetëm për objektin multifunksional të ndërtesës së re por edhe për programme e sisteme elektronike bashkëkohore që të mbështesin inspektimet online me dokumente standarde e check lista të implementuara në sistemin elektronik për inspektimet online. Po ashtu u shpreh nevoja për përmirësimin gradual të pajisjeve të inspektimeve (tablet e printera elektronik).

Në takim shprehu mendimin dhe vlerësimin e tij lidhur me këtë diskutim të hapur edhe konsulenti anglez pranë Ministrisë së Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Menaxhimit të Ujërave Z. Rober Connor. Ky ekspert I fushës së veterinarisë shprehu mbështetjen e tij për inspektime me dokumente standarde e check lista të implementuara në sistemin elektronik thjeshtim e standardizim të procedurave, për një sistem inspektimesh të bazuar ne karrierën profesionale të inspektorëve sipas meritës e përvojës, për laboratorë sa më profesionale e të bazuara në ekspertizë.

Si përmbledhje e diskutimeve të mësipërme nga takimi u konkludua se:

1. Inspektoratet Shtetërore dhe trupat apo agjencitë që ushtrojnë funksione inspektuese, pra që prodhojnë akte administrative duhet të ri formatohen/ristrukturohen në bazë të objektit (të fushave) e të qëllimit të inspektimit. Kjo sjell nevojën e uljes së numrit të Inspektorateve Shtetërore;

2. Sistemi I karrierës në inspektime duhet garantuar me ndryshime ligjore dhe duhen specifikuar qartazi kriteret, numrin e viteve për tu ngjitur në karrierë, autoritetin kontrollues e monitorues të performancës së tyre, trajnimin e vazhdueshëm të Inspektorëve shtetëror e atyre vendor;
3. Rritjen e qartësimin e kompetencave të Inspektoratit Qendror si struktura e koordinimit, udhëheqjes metodologjike e dhe mbikëqyrjes së Inspektorateve Shtetërore.
Nga ana e ekspertëve të pranishëm në takim u kërkua sjellja e mendimeve dhe opinioneve te tyre me rrugë elektronike, si dhe diskutimi i materialeve të shpërndara edhe me grupet e tyre të interesit.

Takim i Inspektorit të Përgjithshëm me Drejtorin e Projektit Anti-Korrupsion Z. Detleff Kreutzer, si dhe me ekspertët e tij.

Sot në datën 02 Gusht 2017, u zhvillua në ambientet e Inspektoratit Qendror një takim midis Inspektorit të Përgjithshëm Z. Shkëlqim Hajdari si dhe drejtuesve të Projektit për Formulimin, Koordinimin dhe Zbatimin e Politikave anti – Korrupsion pranë Qeverisë Shqiptare, me financim nga BE, Z. Detleff Kreutzer, si dhe me ekspertët e tij.

Inspektori i Përgjithshëm e njohu Z. Kreutzer dhe personat që e shoqëronin me projektet konkrete për ristrukturimin e ri formatimin e Inspektorateve Shtetërore; me projektin mbi ndryshimet ligjore të ligjit mbi Inspektimin në Republikën e Shqipërisë; Projektin për fuqizimin e kapaciteteve dixhitale të sistemit elektronik për inspektimet online si dhe projektin për përmirësimin e kushteve të punës së Inspektorateve Shtetërore. Inspektori i Përgjithshëm, po ashtu prezantoi nevojën për fuqizimin e kapaciteteve të laboratorëve private të akredituar në Shqipëri.

Të gjitha këto ndryshime do të bëjnë të mundur që inspektoratet shtetërore dhe ato vendore të kthehen në trupa profesionale, me sistem karriere, gjë e cila do të bëjë të mundur c ‘rrënjosjen e korrupsionit në fushën e inspektimeve në Shqipëri.

Z. Kreutzer, theksoi se i vlerëson shumë këto projekte bashkëkohore, të standardizuara, që duhet të kenë Inspektoratet Shtetërore dhe shprehu mbështetjen e tij për këto projekte. Ai theksoi se edhe BE, mbështet e po punon fort për eliminimin e korrupsionit në tërë Administratën Shtetërore në Shqipëri.

Takim i Ambasadores së Republikës Federale të Gjermanisë me Inspektorin e Përgjithshëm të Inspektoratit Qendror (Gjermania mbështet Reformën në Inspektime për të ç’ rrënjosur korrupsionin në këtë sistem)

Znj. Susanne Schütz, Ambasadorja e Republikës Federale të Gjermanisë në Tiranë, priti sot në një takim Inspektorin e Përgjithshëm Z. Shkëlqim Hajdari, pranë ambienteve të kësaj ambasade.
Inspektorin i Përgjithshëm e njohu Znj. Ambasadore me pozicionin ligjor që ka Inspektorati Qendror në raport me Inspektoratet Shtetërore dhe ato pranë qeverisjes Vendore

Ai i paraqiti situatën në të cilën ndodhet Inspektimi në Shqipëri dhe reformat që duhet të ndërmerren në këtë fushë të rëndësishme e me ndikim, në të gjithë sektorët e ekonomisë dhe shoqërisë në tërësi.

Inspektori i Përgjithshëm, theksoi se kjo reformë po kryhet në bashkëpunim me biznesin, me Institucionet Rregullatore të vendeve të Bashkimit Europian, si Gjermania, Franca, Britania e Madhe etj, si dhe me akademikë e profesorë të shquar.
I gjithë materiali po koordinohet me Zyrën e ngritur nga Kryeministri për Menaxhimin e Situatës (ZOS), dhe me Këshilltarin e Kryeministrit për Sigurinë Kombëtare Z. Sandër Lleshi.

Gjatë takimit, Znj Ambasadore u njoh me Projektin e Reformimit të Sistemit të Inspektimit, që bazohet në katër shtylla:
1. Ristrukturimi i Inspektorateve Shtetërore duke ulur numrin e tyre.
2. Ndryshimet e ligjit nr.10433, datë 16.06.2011, “Për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë”, duke synuar futjen e elementëve të karrierës në punësim, e ngritjen në detyrë të Inspektorëve Shtetërore.
3. Fuqizimin e kapaciteteve digitale bashkëkohore për të kryer Inspektimet me dokumente standarde, metodika bashkëkohore, bazuar në risk, online, pranë biznesit e në prani të tij.
4. Domosdoshmëria për ngritjen e Laboratorëve Shtetërore të akredituara e të pavarura private për kryerjen e analizave të produkteve, objekte të inspektimit, me paanshmëri e në mënyrë shkencore.
Inspektori i Përgjithshëm theksoi se kjo reformë duke kaluar në këto etapa shmang korrupsionin, klientelizmin dhe rrit transparencën e punës së trupave inspektuese duke formalizuar biznesin e ndershëm në Shqipëri.

Ambasadorja Gjermane, Znj. Susane Schütz e vlerësoi Projektin e Reformimit të Sistemit të inspektimeve në Shqipëri, si një projekt serioz e profesional, për reformimin e trupave të inspektimit, siç janë në vendet e Bashkimit Europian.
Ajo garantoi se Gjermania në kuadër të Projektit të vlerësimit e hartimit të Strategjive për Luftimin e Korrupsionit do të ndihmojë Inspektoratin Qendror me projekte konkrete metodologjike e financiare për realizimin e kësaj reforme.

Takim i Inspektorit të Përgjithshëm me Ambasadorin e Përhershëm e Fuqiplotë të Shtetit të Japonisë në Tiranë, Z. Makoto ITO

Inspektori i Përgjithshëm i Inspektoratit Qendror, z. Shkëlqim Hajdari pati nderin të pres sot në një takim në ambientet e Inspektoratit Qendror, Ambasadorin e Jashtëzakonshëm dhe Fuqiplotë të Japonisë në Tiranë SH.T.Z. . Makoto ITO.

Inspektori i Përgjithshëm, pasi i uroi mirëseardhjen dhe suksese në detyrën e re e fisnike si Ambasador i parë rezident i Japonisë në Shqipëri, e informoi z. ITO mbi funksionet e detyrat kryesore të Inspektoratit Qendror, si institucioni bërthamë rregullatore dhe e udhëheqjes metodologjike të të 15 (pesëmbëdhjetë) Inspektorateve Shtetërore. Gjatë vitit të fundit janë bërë përpjekje serioze nga ana e Inspektoratit Qendror për ndryshimin e imazhit të punës së Inspektorateve Shtetërore.

Nga ana e Ambasadori ITO, pasi shprehu vlerësimin e tij për mundësinë e takimit, kërkoi informacion mbi mënyrën e organizimit dhe funksionimit të Inspektorateve Shtetërore, si dhe në mënyrë të posaçme mbi rolin e Inspektoratit Qendror, si Institucion udhëheqës.

Inspektorati Qendror krahas punës me bizneset dhe dhomat e përfaqësimit, përmes Memorandumeve të Bashkëpunimit (MoU), ka kërkuar përfshirjen e vetë bizneseve në procesin e reformimit të Inspektorateve Shtetërore, me synimin për rritjen e transparencës dhe efikasitetit të punës së inspektorateve dhe çfarë është më e rëndësishmja, për reduktimin e barrës administrative të biznesit që vjen nga veprimtaria e agjencive ligj zbatuese në fushën e inspektimeve.

Inspektori i Përgjithshëm shprehu bindjen se industria japoneze e pajisjeve elektronike dhe e aplikacioneve software do të ishte një shembull avant-garde për t’u marrë në konsideratë, përpara se projekti të paraqitet për financim pranë Qeverisë Shqipëtare, në fillim të muajit Shtator, si dhe donatorëve të huaj.

Po ashtu, Inspektori i Përgjithshëm theksoi nevojën për marrjen e informacioneve dhe mundësinë e organizimit të takimeve të drejtë- përdrejta me industrinë Japoneze në fushën e sigurisë ushqimore, si dhe të industrisë së ndërtimit (siguria e ndërtesave dhe e objekteve shtetëtërore e private).
Japonia si vend lider në botë, në fushën e zhvillimit ekonomik, teknologjik e manaxherial ka se çfarë na mëson në kuptimin e shkëmbimit të përvojave e praktikave më të mira lidhur me menaxhimin e kualitetit të lartë e menaxhimit të burimeve njerëzore.

Takimi ishte tejet i përzemërt, duke lënë të hapur komunikimin për vendosjen e kontakteve institucionale me shtetin Japonez, e sipërmarrjet private, që ofrojnë shërbime shtetërore e private (si laboratoret e pavaruara, të çertifikuara ndërkombëtarisht) në Japoni.