+355 4 22 29 765 info@insq.gov.al

Ankesa Online

Mirëserdhët në faqen e aplikimit të ankesës suaj.

Plotësimi i formularit të mëposhtëm bëhet në mënyrë elektronike dhe ju duhet të plotësoni ato të dhëna që ju nevojiten ta bëni të qartë ankesën tuaj.
Ne ju sigurojmë privatësinë e të gjithë informacionit që Ju na jepni dhe se ky informacion do të përdoret vetëm për zgjidhjen e ankesës tuaj.

Fusha e Inspektimit

(Emër + Mbiemër) (Të listohen emrat e tyre)

Share This