+355 4 22 29 765 info@insq.gov.al

Regjistri i Inspektorëve të Agjencisë Kombëtare të Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore

Nr.Emër Mbiemër PozicioniQarkuNUI
1Iva GërdaniPërgjegjës / Sektori InspektimiQendër1100010001
2BledarMamajInspektorQendër1100010002
3IlirHaloçiInspektorQendër1100010003
4BlerimBalaInspektorQendër1100010004
5IldaAgoInspektorQendër1100010005
6AndiBallaInspektorQendër1100010006
7JoridaNonajInspektorQendër1100010007
8RexhepSkejaInspektorQendër1100010008
9ShpendiMukaInspektorQendër1100010009
10AriolaLataInspektorQendër1100010010
11BesjanaMollaInspektor Qendër1100010012
12InaPellumbiInspektorQendër1100010013
13BesianaXhelilajInspektorQendër1100010014
14FatjonMemetiInspektorQendër1100010015
15RajmondaYrykuInspektorQendër1100010016
16JurgenNdoiInspektorQendër1100010017
17TisliCeniInspektorQendër1100010018
18LuanÇiçiInspektorQendër1100010019
19EnkeledaDerriInspektorQendër1100010020
20AraldoÇipiInspektorQendër1100010021
21IndritAmursiInspektorQendër1100010022
22EraldRrapollariSpecialistQendër1100020001
23Odeon SmajliSpecialistQendër1100020002
24JolandaTagaSpecialistQendër1100020003
25ErtonBushatiSpecialistQendër1100020004