+355 4 22 29 765 info@insq.gov.al

“TWINNING AGAINST CORRUPTION”: INSPEKTIMET ONLINE, REZULTATE KONKRETE NË LUFTËN KUNDËR KORRUPSIONIT

foto 1

Sot, me datë 26 Prill 2019, Projektit i Bashkimit Europian, “Twinning Against Corruption”, organizoi ceremoninë e përmbylljes së tij, Në këtë ceremoni morën pjesë Ministrja e Drejtësisë, Znj. Etilda Gjonaj, Ministri i Drejtësisë të Austrisë Z. Josef Moser, Kreu i Delegacionit të BE-së në Shqipëri Z. Luigi Soreca dhe Znj. Katrin Schenk, Përfaqësuese e Ministrisë Federale të Brendshme Gjermane, Inspektori i Përgjithshëm Z. Shkëlqim Hajdari, Drejtori i Antikorrupsionit në Kryeministri, Z. Pirro Vengu si edhe përfaqësues të institucioneve të tjera të përfshira në këtë projekt, Kontrolli i Lartë i Shtetit, Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurisë dhe Konfliktit të Interesit, Komisioneri për Mbrojtjen e të Dhënave Personale dhe të Drejtën e Informimit, Komiteti i Helsinkit, etj,

Ministria e Drejtësisë, Znj. Etilda Gjonaj, vlerësoi mbështetjen me ekspertizë dhe burime financiare të këtij projekti të Gjermanisë dhe Austrisë, në kuadër të ndihmës së BE për Shqipërinë. Ajo paraqiti rezultatet konkrete të këtij bashkëpunimi në luftë kundër korrupsionit në administratën shtetërore.

Ambasadori Z. Luigi Soreca, theksoi në fjalën e tij se, BE do të vazhdojë të mbështesë Shqipërinë me ekspertë në programe të tjera në vijim në fushën e rritjes së performancës së institucioneve shqiptare.

Drejtuesi i projektit,  Z. Helmut Weichhart dhe Z. Kreutzer, përgëzuan punën e bërë nga Inspektorati Qendror, i cili nëpërmjet inspektimeve të kryera bazuar në metodologjinë e analizës së riskut, me dokumente standarde dhe listë verifikimi, online me tablet, me sistem GPS, video dhe audio rekorder, ka ndërtuar procedurën më bashkëkohore të inspektimit në raport me të gjithë vendet anëtare të BE. Kjo procedurë, theksuan ata, ka ulur ndjeshëm korrupsionin dhe barrën ndaj biznesit korrekt që operon në Shqipëri.

Po kështu, Znj. Anderson, vlerësoi në mënyrë të veçantë bashkëpunimin e frytshëm me Inspektoratin Qendror, i cili ka implementuar më së miri të gjitha rekomandimet e ekspertëve për minimizimin e korrupsionit në veprimtaritë inspektuese të Inspektorateve Shtetërore.

Inspektori i Përgjithshëm, Z. Hajdari në fjalën e tij pohoi se, ka qenë një punë jo e lehtë për arritjen e kryerjes së inspektime online nëpërmjet tabletave dhe kartës së inspektorit, të njoftuara paraprakisht, me dokumente standarde, bazuar në metodologjinë e vlerësimit të riskut. Gjithashtu ai shprehu se reforma do të vijojë me miratimin e drafteve të ndryshimeve ligjore, të cilat janë në fazë përfundimtarë. Këto ndryshime ligjore do të ndikojnë në  standardizimin e dy komponentëve të tjerë, po aq të rëndësishëm në drejtim të masave kundër korrupsionit, që janë ndërtimi i sistemit të rekrutimit dhe të karrierës të inspektorëve të Inspektorateve Shtetërore dhe Vendore si dhe përmirësimi i kushteve të punës, pagave, mjeteve logjistike, laboratorëve portabël dhe atyre qendror të akredituar, për të patur ekzaminime të sakta të mostrave të marra gjatë inspektimit për produktet (ushqimore, hidrokarbureve, higjienës, mjedisit, barnave), rrezatimeve, rregullave të sigurimit në punë, mbrojtjes së territorit dhe burimeve natyrore etj., fusha të inspektimit.

Në përfundim të fjalës së tij, Inspektori i Përgjithshëm deklaroi se në fillim të muajit Maj, inspektoratet vendore të Bashkisë së Tiranës si dhe së shpejti inspektoratet e të gjitha njësive vendore të Republikës së Shqipërisë, pasi kanë hartuar dokumentacionin standard dhe listë verifikimet përkatëse do të fillojnë inspektimet online me tableta.

Reforma e ndërmarrë nga Inspektorati Qendror në bashkëpunim me dhomat e biznesit dhe ekspertët ndërkombëtarë, është mbështetur edhe nga drejtues të Delegacionit Evropian dhe të Qeverisë Shqiptare.

foto 2

“Eduard Shalsi, Ministër Shteti për Mbrojtjen e Sipërmarrjes, mbështet ndryshimet ligjore në fushën e inspektimeve”

Në ambientet e Inspektoratit Qendror, Inspektori i Përgjithshëm Z. Hajdari, mirëpriti Z. Eduard Shalsi, Ministër Shteti për Mbrojtjen e Sipërmarrjes, duke zhvilluar kështu një takim lidhur me ndryshimet ligjore që Inspektorati Qendror ka iniciuar.

  1. Shalsi, përgëzoi arritjet për formalizimin e kolonës së tretë të Reformës në Inspektime, duke patur sot në gjithë Inspektoratet Shtetërore dhe Bashkinë Tiranë, inspektime online të njoftuara paraprakisht, me dokumente standarde, bazuar në analizën e metodologjisë së riskut, nëpërmjet tabletave dhe kartës së inspektorit. Gjithashtu, unifikimi i procedurës inspektuese bazuar dhe në Rregulloren e hartuar së fundmi nga Inspektorati Qendror, përcakton të gjitha fazat që duhet të kalojë një procedurë e rregullt inspektimi. Rregullorja “Për përcaktimin e procedurës së Inspektimeve si një proces I rregullt administrative” u është prezantuar trupave inspektuese në RSH, të cilët me anë të një deklarate të nënshkruar marrin përsipër ta kryejnë procedure online bazuar në rregullat e përcaktuara në këtë Rregullore.

Në vijimësi, Z. Shalsi u njoh edhe me draft ndryshimet ligjore të propozuara së fundmi nga Inspektorati Qendror, në bashkëpunim me Inspektoratin e Përgjithshëm Francez, Projektin e Binjakëzimit kundër Korrupsionit, Dhomat e Biznesit vendas e të huaj, OECD dhe ekspertë ndërkombëtar dhe kombëtar në fushën rregullatore inspektuese. Ndryshimet e propozuara do të ndikojnë në ngritjen dhe forcimin e dy kolonave të tjera të Reformës në inspektime: Sistemi I rekrutimit dhe ai I karrierës.

Ngritja e Sistemit të rekrutimit dhe karrierës, do të kthejë trupat inspektuese në trupa profesionale, bazuar në meritokraci dhe të pavarur jashtë ndikimit politik.

 

Në përmbyllje të takimit, Z. Eduard Shalsi, Ministër Shteti për Mbrojtjen e Sipërmarrjes, theksoi mbështetjen maksimale nga ana e tij, të këtyre ndryshimeve të cilat janë  jo vetëm në interes ë konsumatorëve por edhe biznesit vendas e të huaj. Gjithashtu, bashkëpunimi midis Inspektoratit Qendror dhe Ministrisë së Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes është fillimi I një suksesi të gjatë.

 foto shalsi