+355 4 22 29 765 info@insq.gov.al

Takimet 6 Tetor

Inspektori i Pergjithshem Z. Shkelqim Hajdari, ne Paris, nenshkruan Marreveshjen per fillimin e bashkëpunimit me Z. Michel Rouzeau, Inspektor i Përgjithshëm i Administratës në Francë – IGA
Në kuadër të bashkëpunimit disa mujor midis Inspektorattit Qendror të Republikës së Shqipërisë dhe Inspektoratit të Përgjithshëm të Administratës së Francës, me ftesë të Inspektorit të Përgjithshëm të Administratës së Francës Z. Michel Rouzeau, prej disa ditësh po kryn një vizitë në Francë Z. Shkëlqim Hajdari, Inspektori i Përgjithshëm i Inspektoraratit Qendror.
Qëllimi i kësaj vizite, është njohja nga afër e organizimit dhe e funksionimit të Inspektoratit të Përgjithshëm të Administratës Franceze – IGA, organizimi dhe funksionimi i Inspektorateve Teknike, Shtetërore Franceze, si dhe mënyra e ndërveprimit të Inspektoratit Qendror Francez me Inspektoratet e tjera.
Fillimisht, u zhvilluan takime njohëse e prezantuese në Shkollën Franceze të Administratës – ENA, me Drejtorin e Shkollës Z. Patrick Gerard, si dhe me Z. Peirre Thenard, Drejtor i Mardhënieve me Jashtë të ENA-s.
Po kështu, u zhvilluan takime me Sekretarin e Përgjithshëm të Ministrisë së Ekonomisë Z. Bruno Verlon, i cili prezantoi në mënyrë te detajuar organizimin e Inspektorateve shtetërore.
U zhvilluan takime në Inspektoratin e Punës, me Z. Laurent Vilboeuf, Inspektoratin e Përgjithshëm të Ceshtjeve Sociale, Znj. Nathalie Destais, Inspektoratin e Doganave, Z. Francois Richard, Inspektoratin e Konkurrencës Mbrojtjes së Konsumatorit, (Z. Philippe Sage Vellier), Inspektoratin e Ushqimit Z. Alain Moulinner, me Drejtorin e Drejtorisë së Antikorrupsionit të Republikës së Francës Z. Charles Duchaine etj.
Në datën 6 Tetor u u zhvillua një takim i gjatë pune dy-palësh midis Inspektorit të Përgjithshëm të Inspektoratit Qendror dhe Inspektorit të Përgjithshëm të Administratës së Francës. Inspektori i Përgjithshëm i IGA, Z. Michel Rouzeau shprehu vlerësimin e tij për kryerjen online të inspektimeve me dokumente standarde e lista verfikimi të unifikuara nga ana e Inspektoratit Qendror të Shqipërisë, duke theksuar se mbështetja ligjore e proceduriale e kësaj mënyre inspektimi nga ana e IGA do ta ktheje sistemin e inspektimeve në Shqipëri model, për të gjitha vendet e Ballkanit Përendimor. Në përfundim të takimit drejtuesit e këtyre dy institucioneve ranë dakort për fillimin e një bashkëpunimi afatgjatë, për marrjen dhe implementimin e përvojës Franceze në fushën e Inspektimeve në Republikën e Shqipërisë, sipas standardeve e kërkesave të legjislacionit të Bashkimit Europian. Fushat kryesore te ketij bashkepunimi do te jene:
1. Hartimin e akteve ligjore dhe nënligjore, te nevojshme për zbatimin e versionit të ri të ligjit të lartpërmendur, në përputhje me legjislacionin acquis Europian;
2. Evoluimi i statusit të inspektorit, procedurat e rekrutimit dhe administrimit të tyre, si dhe çështjet lidhur me pagat;
3. Trajnimi i stafit të inspektimit me praktikat e bashkepunimit te tyre me biznesin, të zbatuara nga IGA;
4. Mbajtja e kontakteve të krerëve të Inspektorateve Shtetërore me korrespondentët e tyre teknik në Francë.
Të dy Inspektorët e Përgjithshëm nënshkruan marrëveshjen, për fillimin e bashkëpunimit duke përcaktuar fushat konkrete ku do të bashkëpunohet për reformimin strukturor dhe ligjor të Inspektorateve Shtetërore të Republikës së Shqipërisë. Finalizimi i këtij bashkëpunimi do të realizohet me vizitën e Inspektorit të Përgjithshëm të Administratës së Francës në Tirane. Z. Michel Rouzeau.

SHKARKO MATERIALIN KËTU